Drodzy rodzice !

Klikając w poniższy baner można zgłosić szkodę bezpośrednio do szkolnego ubezpieczyciela. Numer polisy naszej szkoły to: EDU-A/P 059 218Zapraszamy na nasz profil na Facebooku- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego  w Tomaszowie Mazowieckim

 


 


Rekrutacja do klas pierwszych  w roku szkolnym 2019/2020


Uchwała nr XLI/366/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

Zarządzenie nr 24/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalania na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

 

Uchwała nr L/446/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki

 

 

Zgłoszenie  dziecka do klasy  I Szkoły  Podstawowej  nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w  Tomaszowie  Mazowieckim

 


 

Elektroniczna rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2019/2020

 


 

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki

 

www.nabor.pcss.pl

 

UWAGA!

Do oddziału przedszkolnego przy naszej szkole składamy wniosek od 11 marca 2019 roku!

 


Uwaga!


Zanim dokonamy wpłaty w miesiącu czerwcu 2019 prosimy o sprawdzenie indywidualnej kwoty pod nr tel. 44 710 81 38  lub 507 801 829


 

Opłatę za obiady wnosimy do dnia 15 danego miesiaca  tylko przelewem na:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

Nr konta: 24 1050 1461 1000 0090 3069 2801

W tytule przelewu wpisujemy:  nazwisko i imię ucznia oraz klasę


link do bip